Glatke transportne trakeGlatke transportne trake omogućavaju primenu u svim industrijskim procesima, bilo za opšte namene ili transport oštrih i izuzetno abrazivnih materijala. Zbog svoje konstrukcije i kvaliteta gumene obloge ove trake imaju veliku pouzdanost i dug vek trajanja.

Konstrukcija glatkih transportnih traka:

 • EP platno (osnova od poliestera i tkanje od poliamida)
 • Specijalni gumeni sloj sa dobrim osobinama prijanjanja
 • Obloga otporna na abrazije
 • Specijalni kvalitet gumene obloge po zahtevu kupca

Tip obloge
YXWWHWLSUPRA WL
PrimenaObloga otporna na abrazivne materijale za opštu namenuObloga otporna na abrazivne materijale za teške primeneObloga za izuzetno abrazivne materijaleZa transport izuzetno abrazivnih i oštrih materijalaZa transport izuzetno abrazivnih ili habanja usled čišćenja trake (REA - gips)Za transport izrazito abrazivnih materijala
Abrazija< 130 mm3< 120 mm3< 90 mm3< 90 mm3< 55 mm3< 35 mm3
Tvrdoća60 +/- 5 Sh°A65 +/- 5 Sh°A62 +/- 5 Sh°A75 +/- 5 Sh°A62 +/- 5 Sh°A62 +/- 5 Sh°A
Temperatura okoline-50°C … +60°C-50°C … +60°C-50°C … +60°C-50°C … +60°C-50°C … +60°C-50°C … +60°C

Glatke transportne trake su pogodne za:

 • Glatke transportne trakeprehrabene industrije (šećerane, uljare, silosi…)
 • zemlju i glinu
 • fabrike đubriva
 • industriju peska, šljunka, kamena
 • fabrike cementa i betona
 • termoelektrane
 • mehanizaciju za izgradnju puteva
 • reciklažu, industriju komposta, mineralnih sirovina
 • drvnu industriju i pilane
 • transportere šljake
 • transport kvarcnog peska ili materijal koji sadrži kvarcni pesak

Minimalni preporučeni prečnik kotura (mm):

 • A – Pojas u oblasti maksimalne zategnutosti trake i sa uglom kontakta >= 30°
  (vodeći kotur)
 • B – Pojas u oblasti umerene zategnutosti trake i sa uglom kontakta >= 30°
  (zadnji kotur)
 • C – Kotur sa uglom kontakta <= 30° ( pomoćni kotur)

glatke-transportne-trake

Maksimalno dozvoljena zategnutost trakeBroj ulazaTip tkanine
EP 125EP 160EP 200EP 250 - EP 315EP 400 - EP 500
ABCABCABCABCABC
65-100 %2200160160250200160315250200
3315250200400315250500400315630500400800630500
44003152505004003156305004008006305001000800630
5500400315630500400800630500100080063012501000800
6630500400800630500100080063012501000800160012501000
30-60 %2200160160200160160250200160
3250200160315250200400315250500400315630500400
4315250200400315250500400315630500400800630500
54003152505004003156305004008006305001000800630
6500400315630500400800630500100080063012501000800
ispod 30%2160160160160160160200200160
3200160160250200160315250200400315250500400315
4250200200315250200400315250500400315630500400
5315250250400315250500400315630500400800630500
64003153155004003156305004008006305001000800630

Širine trake:
400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

Konstrukcija trake:
Razne zatezne snage od ЕP 250 N/mm do ЕP 3150 N/mm su na raspolaganju.

Samogasive transportne trake (otporne na vatru)

Pri transportu velike količine materijala može doći do samopaljenja samog materijala ili trake. Zbog toga je razvijena posebna vrsta vatrostalne gume da bi se bezbednost podigla na najviši nivo.

Što se tiče primene postoje četiri vrste transportnih traka na raspolaganju:

 • K tip: otporne na vatru sa gumenom oblogom u skladu sa DIN EN ISO 340:2007 i antistatične prema DIN EN ISO 284:2004
 • K-MOR tip: srednje otporne na ulja i masti, otporne na vatru sa gumenom oblogom u skladu sa DIN EN ISO 340:2007 i antistatične prema DIN EN ISO 284:2004
 • S Tipe: otporne na vatru sa i bez gumene obloge u skladu sa DIN EN ISO 340:2007 i antistatične prema DIN EN ISO 284:2004
 • S-MOR tip: srednje otporne na ulja i masti, otporne na vatru sa i bez gumene obloge u skladu sa DIN EN ISO 340:2007 i antistatične prema DIN EN ISO 284:2004

Samogasive transportne trake su pogodne za:

 • toplane, elektrane i postrojenja za spaljivanje smeća
 • utovar uglja, dopreme uglja
 • čeličane i livnice
 • zatvorene transportere
 • transport zapaljive robe
 • upotrebu u potencijalno eksplozivnim sredinama
 • u blizini plamena
 • tunelskim konstrukcijama

Transportne trake otporne na ulja i maziva

Po pravilu, ulja i masti imaju veoma destruktivan uticaj na gumu, a materijali koji ih sadrže se svakodnevno prenose. U cilju zaštite transportnih traka, treba primeniti vrste gume koje su otporne na ove komponente. Pošto nisu sve vrste ulja i maziva podjednako agresivne,  postoje nekoliko tipova transportnih traka.

Tip trakePrimena
MORUmereno otporna na ulja. Pogodna za proizvode sa niskim sadržajem životinjskih i biljnih masti i ulja (žitarice, silaža i jalovina, kompost, krmne smeše).
MGUmereno otporna na ulja (pogodna za iste proizvode kao i MOR tip) traka sa se?enim ivicama, koristi se za klizne transportere. Pogodna za procese gde je agresivni materijal prisutan i na donjoj strani pojasa i na ivicama.
MOR PLUSTraka sa livenim ivicama se koristi za materijal koji sadrži životinjske masti ili biljna ulja.Koristi se u procesu proizvodnje žitarica, soje, konzervirane robe, celuloze, piljevine i đubriva.
MG PLUSOtporna na ulja i umereno otporna na penaste materije. Pogodna za materijal koji sadrži životinjske masti ili biljna ulja.Koristi se u proizvodnji žitarica, soje, konzerviranje robe, celuloze, drvene piljevine i đubriva. Koristi se za trake sa sečenim ivicama i za klizne transportere. Primenjuju se gde je agresivni materijal prisutan i na donjoj strani trake i na ivicama.
GMGVisoko otporna na ulja za proizvode koji sadrže mineralna ulja, komadiće drveta.
Ovaj tip je otporan na lilamine koji se koriste u industriji đubriva.
KMORSrednje otporna na ulja i masti, otporna na vatru sa gumenom oblogom u skladu sa DIN EN ISO 340:2007 i antistatična prema DIN EN ISO 284:2004
SMORSrednje otporna na ulja i masti, otporna na vatru sa i bez gumene obloge u skladu sa DIN EN ISO 340:2007 i antistatična prema DIN EN ISO 284:2004

Sve transportne trake su antistatične prema DIN EN ISO 284:2004. Otpornost na ulje zavisi od konstrukcije trake. Ove trake su dostupne u različitim konstrukcijama: glatke trake, supergrip, finegrip, noppen ili Chevron trake.

Transportne trake otporne na ulja i maziva su pogodne za:

 • fabrike đubriva
 • fabrike betona
 • postrojenja za reciklažu, sortiranje otpada i komposta
 • metaloprerađivačku industriju
 • drvnu industriju i pilane
 • transport otpadnog mulja
 • transport kukuruza, uljane repice
 • papirnu industriju

Transportne trake otporne na toplotu

Transportne trake otporne na toplotuZagrejan materijal može vrlo lako da ošteti trake. Da bi se sprečile moguće štete, primenjuju se 3 vrste traka koje odgovaraju različitim uslovima temperature. U odnosu na primenu i osobine na raspolaganju su:

 • T1 tip –  temperatura materijala do 125 ° C
 • T2 tip –  temperatura materijala do 150 ° C
 • T3 tip –  temperatura materijala do 210 ° C

* Zavisno od temperature okoline, veličine zrna i trajanja kontakta.

* Kratkotrajno su mogući porasti temperature materijala do 400 ° C.

 Transportne trake otporne na toplotu pogodne su za:

cementare, toplane, elektrane, postrojenja za spaljivanje smeća, hemijskoj industriji, livnice.

Tip trakeTip tkanine (N/mm)Broj platanaŠirina
50065080010001200130014001600
EP 400/3 4/2 T1EP 1253ooooooo
EP 400/3 4/2 T2EP 1253oooooo
EP 400/3 4/2 T3EP 1253oooooo

Ripcheck transportne trake – ojačane čeličnim žicama

Pri transportu veće količine čvrstog materijala, može doći do znatnih oštećenja trake. Veći komadi nedefinisanih oblika, oštrih ivica, nagomilavanje materijala… mogu dovesti do uzdužnih zareza ili mestimičnog bušenja trake. Ripcheck transportne trake imaju dodatni sloj otporan na udarce, koji sprečava oštećenje trake.

Trake ojačane čeličnim žicamaS obzirom na namenu trake, sledeće vrste su na raspolaganju:

 • RC tip – elastično ojačanje sa čeličnim žicama.
 • RH tip – vrlo gusto elastično pojačanje sa čeličnim žicama za teške uslove.
 • BR tip – elastično ojačanje sa tekstilnim sajlama (za magnetne separatore ili uređaje za otkrivanje metala, koji se koriste u drvnoj industriji)

RIPCHECK čelične žiceRCRCH
Prečnik (mm)1,41,4
Razmak između žica (mm)Approx. 12,5Approx. 1,5
Broj žica / 10 cm7 +/-135 +/-1

Tip trakeTip tkanine (N/mm)Broj izlazaŠirina
500650800100012001400160018002000
EP 500/3 + 1RC 5/2 YEP 1603oooo
EP 500/3 + 1RC 10/3 YEP 1603oooo

Klizne transportne trake – trake koje klize po limu bez donjeg nanosa gume

Klizne transportne trakeIz tehničkih razloga, rotirajući pomoćni valjak ne može biti instaliran na određenim vrstama transportera. Stoga, traka zahteva tzv. klizni sto da bi funkcionisala. Takva operacija ne dozvoljava da donja površina trake da bude obložena gumom, jer bi to uzrokovalo povećanje trenja između osnove i trake. Zbog toga se koriste posebne klizne transportne trake kod kojih se trenje smanjuje na minimum.

Klizne transportne trake su pogodne za:

 • pilane i drvnu industriju
 • reciklažu, smeće i pogone za preradu mineralnih sirovina
 • industriju ambalaže
 • aerodrome
 • prehrambenu industriju

Tip trakeTip tkanine (N/mm)Broj izlazaŠirina
40050060065080010001200130014001600
EP 250/2 2/0 YEP1252oooo
EP 250/2 2/0 MOREP1252ooooo
EP 400/3 2/0 YEP1253oooooooooo
EP 400/3 2/0 MOREP1253oooooooooo

Spajanje glatkih transportnih traka

Spajanje je moguće hladnim postupkom, toplom vulkanizacijom i mehaničkim spojnicama kao i u beskonačnom obliku po zahtevu kupca. Za spoj je potrebna  dodatna dužina trake zavisno od postupka.