Za potrebe prenosa materijala pod uglom koriste se transportne trake sa poprečnim rebrima, ivičnjacima i profilima. Vrsta, visina i raspored proizvode se prema zahtevu kupca.

Talasasta bočna rebra:

bocna-rebra

Lopatice:

lopatice

lopatice

lopatice