Harmonikaste transportne trake se koriste za prenos materijala pod nagibom koji je toliko strm da se inače dešava da materijal klizi ili se kotrlja unazad. Harmonikaste transportne trake imaju gumene bočne strane (harmonike-ivičnjak) i poprečna rebra koji su sastavni deo i vulkanizirani su za gornji nanos trake i kao takvi čine jedinstvenu celinu. Harmonikaste trake su antiabrazivne i fleksibilne.

Najčešća primena za transport:

  • Šljunka
  • Peska
  • Uglja
  • Krečnjaka i krečnjačkih materijala
  • Zemlje
  • Rastresitih materijala kao što su: kukuruz, pšenica itd
  • Za transport pod određenim uglom bez preloma, sa prelomom u obliku slova “L“ i slova “Z“.

Standardni proizvodni program:

Vrsta trake B=širina trakeB-300B-400B-500B-650B-800
Dimenzija b (mm)5 i 37
Obloga (mm)Kvalitet obloga''N''
Obloga (mm)Gornja obloga3/2
Obloga (mm)donja obloga3/2
Armatura
EP-platana
EP 330/2xxx--
Armatura
EP-platana
EP 500/3---x-
Armatura
EP-platana
EP 630/4----x

Maksimalni ugao transportovanja:

 Lepljivi materijali: mokri pesak, zemlja itd.40°-45°
 Slabo kotrljajući materijali: šljunak, ugalj itd.35°-40°
 Krečnjak30°-35°
 Rastresiti materijali: kukuruz, pšenica, itd.30°-45°

Spajanje harmonikastih transportnih traka
Spajanje harmonikastih transportnih traka moguće je hladnim postupkom, toplom vulkanizacijom, kao i u beskonačnom obliku po zahtevu kupca. Za spoj je potrebna  dodatna dužina trake zavisno od postupka.

Beskonačne se izrađuju u standardnim dimenzijama za betonjerke: 300x9300mm, 300x14690mm, 400x14690mm, 800×16.900mm sa jednom ili dve kasete.