Supergrip, finegrip and noppen transportne trake

Pri horizontalnom i uzlaznom transportu, materijal može da sklizne sa trake.  Zbog toga se koriste trake sa specijalnim gumenim slojem i visokim koeficijentom trenja. Postoje 3 tipa: supergrip, finegrip and noppen.  Supergrip transportne trake su pogodne za velike nagibe i vlažne uslove. Zbog lakšeg čišćenja finegrip trake se koriste gde je prašina i sitniji materijal.  Noppen trake su pogodne za transport veoma lakog i kotrljajućeg materijala i lako se čiste.

Reljefne transportne trake

* Spajanje reljefnih transportnih traka, moguće je hladnim postupkom, toplom vulkanizacijom i mehaničkim spojnicama kao i u beskonačnom obliku po zahtevu kupca. Za spoj je potrebna  dodatna dužina trake zavisno od postupka.