METAL-X DOO Turija – za proizvodnju, trgovinu i usluge

Braće Medurić 2, 21215 Turija

Telefoni: 021/2237-571, 2237-681 Fax: 021/2237-201

Komercijala

Komercijala

Tel: 063/580-170
Tel: 021/2237-571

E-mail: komercijala@metalx.rs

Ljubomir Šijačić

Referent prodaje

Mob:063/580-706
E-mail: ljubomir.sijacic@metalx.rs

Ranka Zeremski

Referent prodaje

Mob: 063/707-9060
E-mail: komercijala@metalx.rs

Milica Drapšin

Knjigovodstvo

Mob: 063/1188-653
E-mail: milica.drapsin@metalx.rs

Ljiljana Kovačić

Osnivač – Direktor

Mob: 063/519-607
E-mail: ljiljana.kovacic@metalx.rs

Popunite / preuzmite upitnik:

Upitnik za izradu ponude za transportne trake:

Upitnik za servisnu službu:

.