Servisna služba “ Metal-X” osposobljena je da na licu mesta izvrši usluge spajanja,  montiranja transportnih traka i puštanja u rad transportnih traka.

Spajanje transportnih traka vrši se kako u našem proizvodnom pogonu tako i na licu mesta toplom vulkanizacijom (presom), hladnim postupkom kao i metalnim kopčama.

Vršimo usluge bušenja rupa-perforacija na elevatorskim transportnim trakama prema skici kupca.

Popunite / preuzmite upitnik za servisnu službu